Bloghttp://richvalsky.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskMoja úvaha nad problematikou cirkví dnešnej doby. (richvalsky)Už v úvode sa nechcem zaoberať problémom vzniku tohoto či oného sveta. Nechcel by som venovať ani prílišnú pozornosť príchodom Ježiša. Odpovede na takéto otázky neexistujú- respektíve existujú, ale nie sú opodstatnené . Túto tému som si zvolil preto, lebo by som sa chcel stručnejšie a komplexnejšie vyjadriť k problematike cirkví dnešnej doby. Nechcel by som opovrhovať, ani oponovať názormi iných. Toto je len môj názor na danú tému, ktorú pokladám v dnešnej dobe za veľmi dôležitú. Som si plne vedomý toho, že mnohí z tých ktorým budem prezentovať moje názory ich nebudú brať do úvahy, vzhľadom na môj vek.Thu, 13 Jul 2006 13:58:18 +0200https://richvalsky.blog.sme.sk/c/55186/Moja-uvaha-nad-problematikou-cirkvi-dnesnej-doby.html?ref=rssZmena hraníc Slovenska po roku 1918 (richvalsky)Československé dejiny zahrňujú dejiny dvoch národov. Čechov a Slovákov, národov spjatých v minulosti spoločnými osudmi a úzkymi kultúrnymi zväzkami. Zatiaľ čo Česi v priazni lepších podmienok si po obdobie spoločného súžitia vo Veľkomoravskej ríši vytvori¬li vlastný štát, ktorý až od 17.storočia postupne zanikal, údelom nás Slovákov bolo žiť po rok 1918 v podrobenosti Uhorského kráľovstva. Tieto skutočnosti vtiskly rozdielny charakter českému a slovenskému historickému vývoju.Thu, 13 Jul 2006 13:56:48 +0200https://richvalsky.blog.sme.sk/c/55185/Zmena-hranic-Slovenska-po-roku-1918.html?ref=rssÚstavné právo na Slovensku od roku 1918 dodnes (richvalsky)hello, to som ja, hello -->Písaná ústava môže do istej miery vysvetliť predmet ústavného práva, právne vymedzenie toho, čo je a čo nieje ústavným právom, je vždy do istej miery sporné. Ústavným právom by sme mohli rozumieť odvetvie práva, ktorým sa riadi tvorba, pretváranie a aplikácia ústavy.Thu, 13 Jul 2006 13:52:38 +0200https://richvalsky.blog.sme.sk/c/55182/Ustavne-pravo-na-Slovensku-od-roku-1918-dodnes.html?ref=rss